Vis tiek pulti?


erikasko
Lygis 187
Gyvybės taškai
87 %
Patirtis
79.92 %
Jėga
1589
Vikrumas
2043
Judrumas
2043
Ištvermė
1589
Charizma
1589
Sumanumas
1589
Šarvai 40746
Žala 1090 - 1210
Dėmesio

Šis daiktas taps pririštas prie sielos, kai tik jį užsidėsite!Personažo aprašymas

Parduodami receptai:Gracijaus; Inferno; Titanijaus; Vergilijaus; Žemės; Ugnies; Meilės; Eliminancijos; Marso; sužeidimo; rūdijimo; laisvės; žaizdų; uždarbio; garbės; dvasiškumo; pašaukimo; išblaškymo; stropumo; magijos; pasitikėjimo; vaikščiojimo lynu; dvasinio pranašumo;agresijos;saulės
Pirkčiau Tamsumos priesaga