Vis tiek pulti?


erikasko
Lygis 182
Gyvybės taškai
100 %
Patirtis
24.38 %
Jėga
1541
Vikrumas
1949
Judrumas
1995
Ištvermė
1539
Charizma
1542
Sumanumas
1535
Šarvai 40888
Žala 1086 - 1206
Dėmesio

Šis daiktas taps pririštas prie sielos, kai tik jį užsidėsite!Personažo aprašymas

Parduodami receptai:Gracijaus; Inferno; Titanijaus; Vergilijaus; Žemės; Ugnies; Meilės; Eliminancijos; Marso; sužeidimo; rūdijimo; laisvės; žaizdų; uždarbio; garbės; dvasiškumo; pašaukimo; išblaškymo; stropumo; magijos; pasitikėjimo; vaikščiojimo lynu; dvasinio pranašumo;agresijos;saulės
Pirkčiau Tamsumos priesaga