Gladiatorių Forumas (13)
Bankas (5)
Biblioteka (11)
Gildijos turgus (10)
Karo Apžvalgos Salė (13)
Negotium X (6)
Pirtis (11)
Sandėlis (3)
Templum (14)
Treniruočių laukai (15)
Villa Medici (9)
Tai yra Gildijos QuoVadis#lt4 štabas. Visi nauji gildijos nariai gali turėti gražią vonią pirtyje, prisistatyti vyresniems kariams ir apskritai sužinoti daugiau apie gildiją. Gladiatorių forumas yra administracinis centras gildijos ir taip pat yra labai svarbus.